Kuusiselän tuulimylly ”puisto”


Vastaus Tuulialfa oy:n toimitusjohtalle 8.9.2016, mutta tätä ei koskaan Lapin Kansassa julkaistu. Mielenkiintoinen on päätelmäni tulevan Yhdysvaltain presidentin päätöksestä olla ratifioimatta Pariisin sopimusta, toisin kuin Tuulialfan toimitusjohtaja väitti.

Julkaisematon kirjoitus 8.9.2016.

Tuulialfa Oy:n toimitusjohtaja perusteli Kuusiselän kaatopaikalle rakennettavia tuulimyllyjä viitaten muun muassa Pariisin ilmastosopimukseen sekä väittäen, ettei Kuusiselän tuulimylly ”puisto” kuulu syöttötariffin piiriin, näihin pieni korjaus.

Pariisin ilmastosopimus ei juridisesti sido maita päästöjen vähennyksiin. Jos sitoisi, se olisi valtiosopimus, joka USA:n tapauksessa olisi ratifioitava senaatissa 2/3 enemmistöllä. Presidentti Obama on hyväksynyt sen omalla päätöksellään. Seuraavan presidentin hallintoa se ei ikävä kyllä sido. Kiina kasvattaa päästöjään vielä lähes 15 vuotta. Siis nämä suurvallat eivät ole ratifioineet sopimusta, kuten toimitusjohtaja Antti Tanskanen kirjoituksessa (LK/PS 8.9.16) väittää.

Tuulivoimarakentamisen nopean liikkeellelähdön takaamiseksi uusilla tuulivoimaloilla tuotetusta sähköstä maksetaan korotettua tavoitehintaa (105,3 €/MWh), josta valtio maksaa markkinahinnan ja tavoitehinnan välisen erotuksen. Voimalaitos voi saada tukea 12 vuoden ajan. Vuoden 2015 lopussa Suomen 387 tuulimyllyjen kokonaiskapasiteetti oli 1 005 MW. Uusiutuvan energian tuotantoa olisi lisättävä yli 30 TWh:lla vuoteen 2020 mennessä. Tuulimyllyjen osuus lisäyksestä olisi 6 TWh, joka tarkoittaa noin 2000 - 2500 MW:n edestä uusia tuulivoimalaitoksia. Tästä johtuu kiire, jolloin näitä myllyjä pitäisi rakentaa joka niemeen, notkoon ja saarelmaan pilaamaan Lappilaista maisemaa. On myös muistettava, että tuulivoima vaatii vastaavasti voimakkaasti säätövoimaa ja mistähän sitä säätövoimaa saadaan?.

Kaupunginjohtaja on käyttänyt 7.9.2016 otto-oikeutta teknisenlautakunnan päätökseen. Kaupunginjohtaja, joka johtaa kaupungin elinkeinopalvelujen kehittämistä, miten hän perustelee päätöstään matkailupalveluyrittäjille. Samoin toin esille edellisessä kirjoituksessa lähialueen asukkaat, miten kaupunginjohtaja on ottanut heidät huomioon. On todistetusti tuotu esille myllyistä aiheutuvat ympäristöongelmat, niitä ei ole edes tutkittu. Työllisyyttä nämä myllyt tuovat hetkellisesti, kun laitosten pohjarakenteet rakennetaan, mutta pitkäaikaisesti ei juuri nimeksikään. Kiinteistöveroista ei ole esitetty minkäänlaisia laskelmia, tuskin tuottavat edes yhtä ”hilkkua”.

Veronmaksajien piikkiin on helppo rakennella. Lapin Kansan kirjoitus 31.8.2016

Rovaniemen tekninen lautakunta päätti kokouksessaan 30.8.2016, ettei Rovaniemen Kuusiselän alueelle käynnistetä oikeusvaikutteista osayleiskaavan laatimista. Mielestäni päättäjät tekivät viisaan päätöksen, sillä veronmaksajien varoin tuettu energiamuoto ei ole se paras mahdollinen. Ounasvaaran maiseman puolustajat eivät hyväksy maiseman pilaamista Ounasvaaralla, vaan hyväksyvät muun maiseman pilaamisen, joka vaikuttaa myös Ounasvaaralle. Nyt varsinkin, kun revontulien katseluun tähtäävä matkustaminen on lisääntynyt Rovaniemelläkin, niin voimaloiden valot aiheuttaisivat valosaastetta ja näin vaarantaisivat revontulikatselumatkailun.

Tuulivoimayhtiöiden tarkoituksena on tuottaa Suomessa yhteiskunnan verovaroin tuetusta tuulivoimasähköstä voittoa omistajilleen. Tämä tausta on johtanut teollisten tuulivoimaloiden rakentamisen ylikuumenemiseen Suomessa. Mm. yritys- ja kaupparekisterin tietojen perusteella toimijoiden joukossa on yrityksiä, joita voidaan jäljittää veroparatiiseiksi luokiteltaviin kohteisiin, kuten Guernseyn saarelle tai Luxemburgiin.

Miksi tämä yritys suunnitteli Kuusiselkään vain seitsemän voimalaa, siksi, että kun se rakentaa alle 30MW:n verran tuulivoimaa, se pääsee antoisaan ja valtion takaamaan syöttötariffin piiriin nopeasti. Näin valtio takaa verovaroin 12 vuoden ajan syöttötariffitukea ja yrittäjän liiketoiminta riski on olematon muihin yrittäjiin verrattuna, sillä normaali toiminnassa yrittäjä kantaa aina riskin liiketoiminnasta. Tämä tariffi ongelma on kaikkien päättäjien mielestä todella huono ja siksi näiden myllyjen vastustus on noussut Suomessa, samoin Rovaniemellä. Kuka kantaa vastuun myllyjen purusta, no veronmaksajat tietysti, sillä yritys tekee ennen voimaloiden elinkaaren ja syöttötariffien päättymistä konkurssin.

Ihmettelen Lapin ELY:n toimintaa, kun se jätti YVA:n suorittamatta. On todistettavasti tullut ilmi, että tuulimyllyt aiheuttavat ihmisille terveys ongelmia. Tutkimuksissa pitäisi ottaa huomioon myös vaikutus linnustoon, vesieläimiin, riistaan sekä virkistyskäyttöön. Tuulimyllyt ovat aiheuttaneet ongelmia alueen radio- ja tv-lähetyksiin ja mobiiliverkkojen kuuluvuuteen. Kuusiselän lähiasukkaat ovat kärsineet vuosia hajuhaitoista, olisiko heidän lisäksi kärsittävä myös meluhaitoista, ei minun mielestä. Päätös oli luontoa, eläimiä ja varsinkin ihmisiä ajatellen todella viisas. Kuusiselkään voidaan suunnitella aurinko ja biovoimalat, mitä itsekin kannatan. Haittavaikutuksia ei ole edes tutkittu. https://www.suomenuutiset.fi/tuulimyllyjen-infraaanen-haitattomuudesta-tutkimusnayttoa-keskustelu-tuulivoiman-terveysvaikutuksista-jatkuu/


0 katselukertaa

© 2014 by Kalervo Björkbacka

#jotainrajaa

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now