Rakennusvalvontaan haussa johtava tarkastaja


Rovaniemellä kaikki teknisen puolen henkilöstövalinnat eivät ole viime vuosina menneet niin sanotusti putkeen. Näin kävi myös edellisessä rakennustarkastajan valinnassa. Tällä kertaa valinnassa on syytä onnistua, sillä juuri rakentaminen on se tärkein talouden ja toimeliaisuuden veturi Rovaniemellä. Kuten tiedetään, kunta laatii ja vahvistaa kaavat. Kaavoituksen tehokkuudesta ja tasapuolisuudesta on meillä Rovaniemellä paljon keskusteltu. Vähemmälle huomiolle on jäänyt rakennusvalvonta, joka myöntää vahvistettujen kaavojen jälkeen rakennusluvat. Vasta sen jälkeen kaavaa päästään toteuttamaan ja kaupunkikuvaa muokkaamaan. Tässä vaiheessa rakennusvalvonnan rooli on erityisen tärkeä, koska se linjaa käytännön tasolla, millaista kaavan mukainen rakentaminen on. Rakennustarkastuksen esimies on johtava rakennustarkastaja, joka on meillä ympäristöpäällikön ja lautakunnan alainen. Rakennustarkastaja käyttää julkisen vallan lisäksi joskus erittäin suurta taloudellista valtaa lupia valmistellessaan ja myöntäessään. Rakennushanke saattaa olla kymmenien miljoonien arvoinen investointi, jossa luvanhakija ottaa erittäin suuren taloudellisen riskin. Siksi ei ole yhdentekevää, miten rakennustarkastus toimii ja miten se itse tuntee rakennusmääräykset sekä miten se niitä tulkitsee. Rakennustarkastajan kelpoisuudesta on säädetty laissa. Siinä koulutus on kaiken kulmakivi. Tarkastajan tulee olla korkeakoulutettu insinööri. Koulutus tuo tehtävään alan katsantokannan sekä ns. käsiteosaamisen. Oikean koulutuksen saanut rakennustarkastaja pystyy keskustelemaan myös ammattirakentajien kanssa heidän omalla kielellään, rakentavasti. Koulutus ja työkokemus tuovat rakennustarkastajalle näkemyksen rakentamisesta laajemmin. Mitä monipuolisempi hyvän koulutuksen lisäksi työkokemus on, sitä parempi on tarkastajan näkemys työstä ja sitä helpompi hänen on oikeasti toimia monenkirjavan asiakaskuntansa kanssa. Tämäkään ei vielä riitä hyvälle rakennustarkastajalle. Kaiken kruunaa se, että tarkastajalla on hyvät sosiaaliset taidot. Kärjistäen voisi todeta, että tarkastajan tulee olla persoonana samanaikaisesti riittävän jämäkkä ja riittävän suurpiirteinen yhtä aikaa. Unohtaa ei voi asiakaspalvelualttiutta, joka luo suurelle yleisölle sen lopullisen kuvan rakennusvalvonnasta, jonka keulakuva johtava tarkastaja on.

Rakennusvalvontatyöskentelyn tulee olla ehdottoman tasapuolista. Kaikkia luvanhakijoita tulee kohdella samalla tavalla. Ei voi olla erityisasemassa olevaa asiakasta tai asiakas/taustaryhmää. Edellä olevasta voisi kuvitella, ettei noihin kriteereihin istuvaa henkilöä ole olemassakaan. Voin vakuuttaa, että niitä löytyy, kun ei painoteta liikaa kriteeriä "tai muutoin tehtävään sopiva". Monesti tuntuu, että juuri tämä on ollut kriteereistä painavin.


0 katselukertaa

© 2014 by Kalervo Björkbacka

#jotainrajaa

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now