Kuka johtaa Rovaniemeä nyt ja tulevaisuudessa


Rovaniemellä kuten muissakin kunnissa rakennetaan luottamushenkilöorganisaatiota uuden kuntalain mukaisesti. Se tarkoittaa kaupunginjohtamisen ja kaupungin perustehtävien haltuun ottamista ja vastuun kantamista kaupungin asukkaiden hyvinvoinnista, paikallisesta elinvoimaista sekä kestävästä kehityksestä nyt ja tulevaisuudessa. Uusi valtuusto aloittaa 1.6.2017 uudistetussa organisaatiossa. Tämä on tuottanut virkahenkilöstössä suurta huolenaihetta johtuen juurikin uudesta kuntalaista. Hyvin toimiva johtaminen on kaupungin keskeinen menestystekijä, siksi me nykyiset valtuutetut olemme ”paljonvartijoina”. Kaupunginjohtaminen jakaantuu luottamushenkilöille ja ammattijohtajille, joten niiden välinen yhteistyö on erittäin tärkeää. Poliittiseen johtamiseen kuuluu tavoitteenasettelu, toiminnan suuntaviivoista päättäminen sekä linjaratkaisujen ja strategisten päätösten tekeminen. Ammatillinen johtaminen on poliittisen päätöksenteon apuna toimivan valmistelu- ja täytäntöönpano- organisaation sekä kaupungin palveluorganisaation johtamista, eikä päinvastoin. Kaupunginjohtamisen toimivuuden kannalta olennaista on, että johtamisvastuussa olevien roolit ovat selkeät ja että johtamisen rakenteet ja toimintatavat on määritelty ja että niihin on sitouduttu.

Nykyisen johtamisen ongelmana on ollut se, että poliittisella johtamisella ei ole ollut ”kasvoja”. Kaikillehan on tietysti ollut selvää, että kepu on johtanut ja rakentanut mieleisensä organisaation virkahenkilöstöön ja ”peli” jatkuu tulevaa maakuntaakin ajatellen. Nykyinen virkahenkilöstö käyttää niin sanottua näennäistä puolueetonta valtaa. Perussuomalaisilla on siinä suhteessa helpompi elää ja toimia, koska ei ole taakkana ”hyvävelijärjestelmää”, missä poliittisesti valitut virkahenkilöt johtavat kaupunkia, miten johtavat. Uudella johtamistavalla virkahenkilöstön näennäinen valta vähenee ja vastuun kantavat luottamushenkilöt, nykyisinhän se vastuu on ollut hukassa.

Kuka johtaa kaupunkia, kaupunginjohtaja, valtuusto vaiko kaupunginhallitus. Valitettavasti toimivaltarajat ovat olleet epämääräisiä, mitä osoittaa kaupunginjohtajan asenne valtuustoa, valtuutettuja ja muita luottamushenkilöitä kohtaan. Kun organisaatio uudistusta johtanut kaupunginhallitus on keskittynyt oman vallan pönkittämiseen, siltä on tyystin unohtunut todellinen johtajuus, mikä on hämäröittänyt vallan keskittymisen virkahenkilöstölle. Valtuustolla ei ole ollut kykyä tai edes halua puuttua johtamiseen, on todettava, että epäluottamus on myös valtuustonpuheenjohtajalle osoitettu. Todellisen johtamisen puute on antanut virkahenkilöstölle mahdollisuuden käyttää tilannetta hyväkseen. Mikä on Rovaniemen tulevaisuuden johtaminen, pormestariko?


0 katselukertaa

© 2014 by Kalervo Björkbacka

#jotainrajaa

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now