Henkilöstöraportti 2014


Rovaniemen kaupungin henkilöstöraportti vuodelta 2014 on laadittu KT:n (Kuntatyönantajat) suosituksen ”Henkilöstövoimavarojen arviointi” mukaan.

Kuntatyönantajan on tunnettava henkilöstövoimavarat, joilla palvelut järjestetään. Henkilöstövoimavarojen ennakointi on osa strategiatyötä. Siinä määritellään henkilöstöä koskevat tavoitteet, joilla pyritään turvaamaan työvoiman saatavuus, henkilöstön osaaminen, työ hyvinvointi ja työn tuloksellisuus. Tieto henkilöstövoimavaroista auttaa henkilöstösuunnittelua myös palvelutarpeiden muuttuessa.

Henkilöstöraportissa kuvataan henkilöstön määrälliset ja laadulliset tunnusluvut, kehittämistoimenpiteet ja näiden vaikutukset henkilöstöön, toimintaan ja talouteen.

Palvelusuhteet

Vakituisessa palvelussuhteessa olevien lukumäärä kuvastaa kaupungin vakiintuneen toiminnan edellyttämää pysyvää työvoiman tarvetta. Vakituisten palvelussuhteiden määrässä ei ole vuoden 2006 jälkeen tapahtunut merkittäviä muutoksia huolimatta kaupungin väkiluvun merkittävästä kasvusta. Lisääntyneeseen palvelutarpeeseen on vastattu yhteistyöverkostojen ja yhteistyökumppaneiden kautta sekä ostopalveluina. Määräaikaisia palvelussuhteita oli vuoden vaihteessa 6,8 % enemmän kuin vuosi sitten, tästähän on ennenkin puhuttu, miksi määrä kasvaa ja edelleen puuttuu se toistaiseksi voimassa olevien osuus.

Määräaikaiset työsuhteet

Määräaikaisissa palvelussuhteissa pääasiallinen peruste oli sijaisuus. Avointa vakanssia hoitavia ja ylimääräisessä tehtävässä työskenteleviä oli enemmän kuin vuotta aiemmin. Tähän on vaikuttanut esim. voimistunut eläköityminen ja organisaatiomuutosten takia siirretyt rekrytoinnit. Lukuja arvioitaessa on huomioitava, että kyseessä on yhden päivän poikkileikkaustilanne.

Henkilöstön ikärakenne

Alle 40-vuotiaiden osuus on kasvanut selvästi, mikä on tietysti hyvä merkki. Yli 65-vuotiaiden osuus on kasvanut suhteellisesti eniten, niin miksi. Siis onko meillä niin korvaamatonta työväkeä, etteivät he voi siirtyä vanhuuseläkkeelle ja antaa tilaa nuoremmille. Kuten jo viimevuonna toimme esille saman asian, ei ole kyse ikärasismista vaan nuorten työllisyydestä, on tietysti hyvä, että ihmisillä on voimia jatkaa työuraansa vaikka 70 vuotiaaksi, mutta onko se taloudellisesti kannattavaa.

Poissaolot

Terveysperusteisten poissaolojen ennaltaehkäisyä täsmensi myös kesäkuussa 2012 tullut lakiuudistus, joka velvoittaa työnantajaa puuttumaan pitkittyviin poissaoloihin. Poissaolojen osuus on poikkeuksellisen suuri työterveydessä, varhaiskasvatuksessa ja terveyspalveluissa. Muita vähemmän poissaoloja oli tilaliikelaitoksessa. Terveysperusteisten poissaolojen osuus kokonaistyö-ajasta oli tilaliikelaitoksessa alhaisin.

Kuten kuvasta ilmenee, on yli 30 päivää kestävien sairaus poissaolomäärä todella suuri, se on kokonaismäärästä yli 40000 kalenteripäivää ja yli 60 päivääkin lähes puolet tuosta kokonaismäärästä. Kun tuon 60690 kalenteripäivää jakaa työntekijä määräksi, se on 32 henkilöä eli suhteessa melko isohkon yrityksen työntekijämäärä. Taulukkoa tulkitsemalla huomaa, että tapaturmien ja työmatkatapaturmien määrä on suuri, varsinkin tuo työmatka, mitä ja miten ne ovat tapahtuneet, miten niihin on puututtu.

Työsuojelu

Kuten huomaamme, työsuojelu yhteydenoton aiheista sisäilmaongelmat on suurin. Miksi, siksikö, että suljetaan muun muassa ilmastoinnit yöksi ja viikonlopuiksi ja siksikö täällä kaupungintalolla pyörii sisäilmatutkijat. Onko meillä todellakaan riittävää ammattitaitoa tällaiseen, kun näitä vuosi vuodelta tulee lisää.

Olin energiateollisuuden kevät seminaarissa ja esitin TEM:in energia asiantuntijalle viestitaululle kysymyksen, voidaanko energiasäästö syistä vaarantaa ihmisten terveys ja vastaus oli yksiselitteinen, ettei missään tapauksessa. Julkisuudessa on ollut esillä muun muassa Vaaranlammen koulu, jonka hallinnoiman yhtiön johtaja ilmoitti, ettei siellä ole ongelmia ja siellä koneet pyörii yötä päivää, mutta miten kävi, kun asiantuntija meni tutkimaan koulun ilmastointia ja sen ohjausjärjestelmää, se oli aivan ”päin mäntyä”, yhtenä päivänä seitsemästä se pelasi oikein. Järjestelmä oli saatu aivan sekaisin, ammattitaidottomuudesta, huolimattomuudesta vaiko välinpitämättömyydestä johtuen. Ei ole ihme, että työsuojelu yhteydenottoja on juurikin sisäilmaongelmat, mitä niille tehdään, se meitä ryhmänä kiinnostaa.


0 katselukertaa

© 2014 by Kalervo Björkbacka

#jotainrajaa

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now